ประชุมศึกษานิเทศก์

โพสต์9 ส.ค. 2560 00:39โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 00:39 ]
วันที่ 8 สิงหาคม  2560 เวลา 13.30 น. นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ ศธจ.สกลนคร เพื่อแจ้งข้อราชการ และติดตามความคืบหน้าในการเตรียมเอกสารข้อมูลให้กับคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ เพือจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดสกลนคร และซักซ้อมความเข้าใจในการออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมการน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรมสู่โรงเรียน ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา โรงเรียนเดื่อศรีไพวัลย์ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิท ย์และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส และแจ้งหารือเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ประชุมศึกษานิเทศก์

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments