ประชุมศึกษานิเทศก์

โพสต์4 พ.ย. 2560 05:17โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2560 05:50 ]
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อร่วมปรึกษาหารือและแจ้งข้อราชการเร่งด่วน ซึ่งมีคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครประชุมศึกษานิเทศก์ : 17 ตุลาคม 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments