ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อพิจารณางบประมาณ

โพสต์27 ส.ค. 2559 05:30โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:54 ]
วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการของศึกษานิเทศก์ที่เสนอเพื่อดำเนินการในปีการศึกษา  2559 โดยมี นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อพิจารณางบประมาณ

ลิงค์สำหรับการแชร์