ประชุมศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2560

โพสต์14 มิ.ย. 2560 04:35โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2560 04:35 ]
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ประธานการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ในการขับเคลื่อนภาระงานตามบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร การกำหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายจุดเน้นเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ การเตรียมการเพื่อรับการนิเทศ ติดตามการตรวจราชการ และการพิจารณาสรรหาผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ณ ห้องประชุมรวมพลเสมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2560

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments