ประชุมส่วนราชการในเขตตรวจราชการที่ 11

โพสต์5 พ.ค. 2561 19:15โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2561 19:16 ]
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประจำเขตตรวจราชการที่ 11 และ 13 เป็นประธานการประชุมส่วนราชการในเขตตรวจราชการที่ 11 เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 (จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) และ 13 (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ) และการประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ณ ห้องประชุมริเวอร์ซิตี้ ชั้น 2 โรงแรมริเวอร์ซิตี้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสถิตย์ ศิริธรรมจักร รองศึกษาธิการภาค 11 รักษาราชการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค11 และ นายชอุ่ม กรไกร รักษาราชการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วย นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายปริญญา ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และนายเสถียร แสนอุบล ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 11 และเขตตรวจราชการที่ 13 ซึ่งประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนงานการตรวจราชการทุกสังกัด ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 และ ภาค 13 จำนวน 180 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประชุมส่วนราชการในเขตตรวจราชการที่ 11

ลิงค์สำหรับการแชร์