ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษา ปี 2559

โพสต์27 ส.ค. 2559 11:31โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:31 ]
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย  ตามโครงการรักษ์ภาษา  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปี  2559 (29 กรกฎาคม  2559) ตามคำสั่งฯ  เพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติ  ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง อนุรักษ์ภาษาไทยไว้เป็นภาษาประจำชาติ เพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติ  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสมรรถนะความสามารถทางภาษาไทยของครูผู้สอนและนักเรียน จัดเวทีให้ครูและนักเรียนมีเวทีแสดงถึงถึงความสามารถในการใช้ภาษาไทย เพื่อให้เกิดความตระหนัก  หวงแหน และ เห็นความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยในฐานะเป็นภาษาประจำชาติ

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการ"รักษ์ภาษาไทย ปี 2559"

ลิงค์สำหรับแชร์