ประชุมเตรียมการนำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์

โพสต์22 ม.ค. 2560 07:30โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2560 07:31 ]
วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการนำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในลักษณะออนไลน์ โดยการนำข้อมูลสารสนเทศ งานประกันคุณภาพภายใน มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด โดยผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และคณะทีมงานวิทยากรตามคำสั่งฯ ซึ่งจะประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกโรง ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2560
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

การนำส่งข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ระบบบริหารฯในลักษณะออนไลน์

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments