ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสกลนคร

โพสต์5 พ.ค. 2561 06:03โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2561 06:04 ]
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสกลนคร โดยได้เชิญหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ และ รศ.(พิเศษ)สุขสมัย สมพงษ์ ดำเนินการประชุมและนำเสนอข้อมูลการประชุมดังกล่าว

ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสกลนคร