ประชุมทดลองใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนนำร่อง

โพสต์3 ต.ค. 2559 21:05โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:10 ]
วันที่ 26-28 กันยายน 2559 นายอำนวย สุทธิคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เข้าร่วมประชุมสรุปผลการทดลองมาตรฐาน และระบบการประกันคุณภาพภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ที่โรงแรมฮิพ กรุงเทพมหานคร

ประชุมทดลองใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนนำร่อง

ลิงค์สำหรับแชร์