ประชุมวางแผนสำรวจข้อมูลเพื่อจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือประชารัฐทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร

โพสต์6 พ.ค. 2561 18:33โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 18:34 ]
วันที่ 30 เมษายน 2561 นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมวางแผนสำรวจข้อมูลเพื่อจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือประชารัฐทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร โดยผู้รับผิดชอบโครงการ นายสันติภาพ ศรีมามาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสกลนคร เจ้าของโครงการ ฯ และในช่วงบ่าย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานประชุมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับ I.Q เด็กสกลนคร ประชุมวางแผนสำรวจข้อมูลเพื่อจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือประชารัฐทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร

ลิงค์สำหรับการแชร์