ประชุม อกศจ. อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

โพสต์5 พ.ค. 2561 20:15โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2561 20:15 ]
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ประชุม อกศจ. อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ เป็นประธานอนุกรรมการ รศ.(พิเศษ) สุขสมัย สมพงษ์ นำเสนอข้อมูลด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ประชุม อกศจ. อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์