ประเมินสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี อำเภอเมืองนครพนม

โพสต์9 ต.ค. 2559 08:00โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 07:59 ]
วันที่ 6 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประกอบด้วย นางสาวโสวิชญา วงษาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเรณูนคร นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  อำเภอเมืองนครพนม โดยมี นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี พร้อมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานฯทำให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง รร.บ้านไทยามัคคี อ.เมือง