ประเมินสถานศึกษาพอเพียง รร.บ้านหัวขัวใต้ อ.เรณูนคร

โพสต์10 ต.ค. 2559 07:20โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 07:57 ]
วันที่ 7 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประกอบด้วย นางสาวโสวิชญา วงษาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเรณูนคร นายผล สังข์สน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ
นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ออกประเมินผลการดำเนินงานสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้  อำเภอเรณูนคร โดยมี นายสมภพ อินทร์ติยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ พร้อมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานฯทำให้การประเมินครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง รร.บ้านหัวขัวใต้