ปฏิบัติหน้าที่กำกับห้องสอบ ในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

โพสต์18 มี.ค. 2560 03:00โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2560 03:00 ]
วันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ในการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ.2560 และร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม. เขต 1 เป็นผู้แทนจากสพฐ. และนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันเหตุทุจริตในการสอบ เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ณ สนามสอบโรงเรียนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในการนี้ นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกำกับห้องสอบในครั้งนี้ด้วย 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : ลัคนา มั่นธรณ์ ประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments