ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2560

โพสต์1 พ.ค. 2560 09:10โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2560 09:10 ]
วันที่ 22-24 เมษายน  พ.ศ..2560  เวลา 07.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนโกเศศ  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  อำเภอเมืองนครพนม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 นายเพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประธานการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2560 ในการนี้มีคณะศึกษานิเทศก์  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้แก่ นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายนิกุล มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพรรณวดี มณีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสงวนศักดิ์  แสงผา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายุสริยา  สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางจันทร์เพ็ญ  สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ปี พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1
ข่าว : จันทร์เพ็ญ สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1

ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560

วันที่ 3 ของการสอบ : สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments