รับการประเมินเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต ปีงบประมาณ 2559

โพสต์28 พ.ย. 2559 23:16โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2559 02:28 ]
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมบุคลากรทุกคนในสังกัด รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดย นางสาวสุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์ นักวิชาการ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการ และ นางสาวรุ่งทิวา งามตา นักวิชาการ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ ซึ่งประเมินตามแนวทางผู้ประเมิน, การตรวจเอกสารเชิงประจักษ์ ตามแบบประเมิน ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางพุทธวรรณ ราชอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในการนี้ นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วมรับการประเมินฯในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 
ขอบคุณภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา บุญวาร นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต 1

ประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปี 2559

รับการประเมินเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริต


ลิงค์สำหรับการแชร์