รับการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (เขตสุจริต)

โพสต์27 ส.ค. 2559 06:24โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:52 ]
วันที่  4  มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้  รองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 : นายปิยะพงษ์  ผลาจันทร์ , ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรของเขตพื้นที่ทุกกลุ่ม ให้การต้อนรับ
คณะผู้ประเมินจาก สพฐ. ซึ่งนำโดย นางรัสรินทร์ ชูติวิบูลย์ฉัตร์ รองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายไกรสร พิมพ์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และ นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สพม.32  นำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในครั้งนี้

รับการประเมินความโปร่งใส เขตสุจริต ‎‎(ITA)‎‎

ลิงค์สำหรับการแชร์