ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริต ครั้งที่ 8

โพสต์27 ส.ค. 2559 16:42โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:22 ]
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.นครพนม เขต 1 นายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางพุทธวรรณ  ราชอินทร์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล นำบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เขตสุจริตครั้งที่ 8 ได้แก่ การร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ภายใต้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกสัปดาห์

กิจกรรมเชิงสัลักษณ์เขตสุจริต ครั้งที่ 8

ลิงค์สำหรับการแชร์