ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครู

โพสต์5 พ.ค. 2561 08:57โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2561 09:03 ]
วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  พร้อมด้วย นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัด นำข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครู ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันครู

ลิงค์สำหรับการแชร์