ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน มีนาคม 2561

โพสต์6 พ.ค. 2561 09:56โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 09:57 ]
วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 05.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกองค์กรได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ และเพื่อเป็นการประสานการปฏิบัติราชการในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย  นายวิทยา จันทร์ฉลอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน ณ สระพังทอง (สวนสมเด็จฯ) สกลนคร ซึ่ง ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพในเดือน มีนาคม 2561 ในการนี้ นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ประชุมสภากาแฟ เดือน มีนาคม 2561

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง