ร่วมกิจกรรมวันอาเซียน

โพสต์27 ส.ค. 2559 16:30โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:23 ]
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2559 และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของนักเรียน ตามโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา ตลอดจนพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรม เพื่อให้บุคลากรในแต่ละโรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ณ ห้องประชุมหนองบึก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด

กิจกรรมวันอาเซียน

ลิงค์สำหรับการแชร์