ร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคลลากรภายในสำนักงาน

โพสต์3 ต.ค. 2559 22:01โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:08 ]
วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานงาน 60 ปีที่มุ่งมั่น สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ท่านรองฯสุขบดินทร์ สุทธมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และนายจำนง ไฟเฟื้อย พนักงานขับรถ สพป.นครพนม เขต 1 มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมงานในครั้งนี้  โดยมีนายบุญถึง พรมสุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ณ โรงแรมพักพิงอิงโอง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เกษียณบุคลากรเฉพาะเขตพื้นที่