ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โพสต์10 พ.ค. 2562 09:11โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2562 09:17 ]วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองนครพนม นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นามว่า วชิรปัณโณ  พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 1-16 มิถุนายน 2562 และจำวัดที่วัดป่าบูรพาราม ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  เป็นระยะเวลา 15 วัน 

วันก่อนบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

อุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันพระบรมราชาภิเษก


ลิงค์สำหรับการแชร์
                ร่สมพธิีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดป่าบูรพาราม