ร่วมพิธีการปฏิบัติธรรมเทวาภิเษกพญาศรีสัตนาคราช

โพสต์13 ธ.ค. 2559 06:07โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2559 18:43 ]
วันที่ 10 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ร่วมพิธีการปฏิบัติธรรมเทวาภิเษกพญาศรีสัตนาคราช โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครูในสังกัดสพป.นครพนม เขต 1, เขต 2, สพม.เขต 22, กศน.,เทศบาลเมืองนครพนม และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม/ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ได้พบปะกับข้าราชการครูที่มาร่วมในพิธีครั้งนี้ ได้ฝากถึงคุณครูว่าให้สอนนักเรียนให้เป็นคนเก่งและเป็นคนดี นิสัยดี มารยาทดี ณ ลานพญาศรีสัตนาคราช อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ในการนี้ นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครพนม เขต 1 ได้เข้าร่วมพิธีการปฏิบัติธรรมเทวาภิเษกพญาศรีสัตนาคราชในครั้งนี้ด้วย

พิธีการปฏิบัติธรรมเทวาภิเษกพญาศรีสัตนาคราช

พิธีการปฏิบัติธรรมเทวาภิเษกพญาศรีสัตนาคราช

ลิงค์สำหรับการแชร์