ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.8 ร.9 และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิตต์ พระบรมราชินีนาถ

โพสต์24 มิ.ย. 2560 03:50โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2560 03:51 ]
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และเจิญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในการนี้ นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อมด้วย นายนักรบ หอมไกรลาศ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายฯในครั้งนี้ด้วย

ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.8 ร.9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ

Comments