ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินแนวใหม่ให้แก่สถานศึกษา สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

โพสต์16 มี.ค. 2560 04:03โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2560 04:03 ]
วันที่ 14-16 มีนาคม 2560 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มอบหมายให้ นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 พร้อมด้วย นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินแนวใหม่ให้แก่สถานศึกษา สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร

การประชุมชี้แจงการดำเนินการสื่อสาร และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินแนวใหม่ให้แก่สถานศึกษา

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments