ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สพป.นครพนม 1 ปี 2559

โพสต์27 ส.ค. 2559 09:38โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:41 ]
วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 1 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประธานการจัดงานวันสงกรานต์ ปี 2559 โดยจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน,พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และ 6 และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อแสดงออกถึงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย อีกทั้งเป็นการแสดงความเคารพนับถือของผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชา และบุคลากรด้วยกัน และเป็นธรรมเนียมของทุกปีที่ข้าราชการบำนาญผู้อาวุโสจะถือโอกาสนี้กลับมาเยี่ยมเยือนน้องๆ ที่สำนักงานฯ ด้วยความรักและผูกพัน 

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2559

ลิงค์สำหรับการแชร์