ศึกษาดูงานโรงเรียนสุขภาวะ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดศรีสะเกษ

โพสต์17 ก.พ. 2560 08:45โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 17 ก.พ. 2560 08:58 ]
วันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และนายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 นำคณะศึกษานิเทศน์ก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และ เขต 2 ประกอบด้วย นางวัฒนา กงวิรัตน์ 
นายนิกุล มณีรัตน์ นางพรรณวดี มณีรัตน์ นายสงวนศักดิ์ แสงผา และนาย สุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 18 คน และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครพนม เขต 2 ประกอบด้วย นายสมานชัย สุวรรณอำไพ นายทนงชัย บัวทอง นายอดุลย์ ไพรสณฑ์ นายพงษ์ศักดิ์ เอกจักรแก้ว  และ นายอภิวัฒน์ ละมุญมอญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครพนม เขต 2 ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 คน  เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนสุขภาวะ จังหวัดนครพนม ซึ่งนำโดย รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อม ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และคณาจารย์ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  ณ โรงรียนลำปลายมาศพัฒนา  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และ โรงเรียนบ้านปะทาย อ.กันทรลักษ์ โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย จ.ศรีสะเกษ
ขอขอบคุณรูปภาพ : จากเพจโรงเรียนสุขภาวะโดยบูรณาการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ จังหวัดนครพนม

วันเดินทาง ศึกษาดูงาน รร.สุขภาวะ จ.นครพนม @ รร.ลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์

วันแรกของการศึกษาดูงาน รร.สุขภาวะ จังหวัดนครพนม @ รร.ลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ ‎(15:02:2017)‎

ศึกษาดูงาน รร.สุขภาวะ จ.นครพนม@รร.ลำปลายมาศพัฒนา วันที่สอง ‎(16 ก.พ.2560)‎

ศึกษาดูงาน รร.สุขภาวะ จ.นครพนม รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ‎(16 ก.พ. 2560)‎

ศึกษาดูงาน รร.สุขภาวะ จ.นครพนม @ รร.บ้านปะทาย อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

Comments