สอบแข่งขันทางวิชาการ (ระดับนานาชาติ) ประจำปี 2559

โพสต์27 ส.ค. 2559 07:55โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 08:48 ]
วันที่ 31 มกราคม 2559  สพฐ. กำหนดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ด้านคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ   ด้านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ดำเนินการสอบรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559  ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม  มีจำนวนนักเรียนเข้าสอบในครั้งนี้จำนวน 1,286  คน และ ในเวลา 07.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุมห้องสอบแข่งขันทางวิชาการ เพื่อซักซ้อมความเข้าในการควบคุมห้องสอบ ในการนี้คณะกรรมการดำเนินการสอบ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อตรวจความเรียบร้อยของการสอบ  คณะกรรมการตรวจข้อสอบได้ทำการตรวจกระดาษคำตอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เสร็จเรียบร้อยในวันเดียวกัน

สอบแข่งขันทักษะวิชาการ ‎‎(นานาชาติ)‎‎ ปี 2559

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง