เตรียมการจัดทำวีดีทัศน์ แนะนำ ศธจ.สกลนคร เพื่อรับการตรวจราชการ

โพสต์27 ส.ค. 2560 07:05โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2560 07:07 ]
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายคณุตม์ แสนอาจ ผูู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล พร้อม นายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมจัดทำวีดีทัศน์แนะนำ และประชาสัมพันธ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โดยในการจัดทำวีดีทัศน์ดรั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ : อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 2 ท่าน คือ นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ (พี่หนอน) พากษ์เสียง และนายชัยวุฒิ โสภัย (พี่สิงโต) จัดทำวีดีทัศน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
Comments