ถอดบทเรียน และทบทวนวิเคราะห์ภารกิจ และจัดทำกรอบข้อมูลสารสนเทศ

โพสต์24 มิ.ย. 2560 04:06โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2560 04:11 ]
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายสนธยา หลักทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประสาน และสนับสนุนการตรวจราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมถอดบทเรียนภาระงานที่รับผิดชอบ ทบทวนภารกิจ และจัดทำกรอบข้อมูลสารสนเทศในภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบาย ซึ่งในการปฏิบัติกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

ถอดบทเรียน และทบทวนวิเคราะห์ภารกิจ และจัดทำกรอบข้อมูลสารสนเทศ

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments