ตรวจคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเป็นศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร

โพสต์6 พ.ค. 2561 18:55โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 18:55 ]
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ที่มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการฯตามคำสั่ง ประกอบด้วย นางสนธยา ลำต้น ดร.อรุณรุ่ง โยธะสิงห์ และนายสุริยา สาแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ณ ห้องปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครตรวจคุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกเป็นศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร