ตรวจเยี่ยมการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ร.ร.เดื่อศรีไพรวัลย์ อ.วานรนิวาส จ.สกลฯ

โพสต์9 ส.ค. 2560 18:57โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2560 18:57 ]
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และนายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนภูดินแดงวิทยาเดื่อศรีไพรวัลย์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ในการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ตรวจเยี่ยม ร.ร.เดื่อศรีไพรวัลย์ อ.วานรนิวาส จ.สกลฯ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Comments