ตรวจเยี่ยมการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ร.ร.เทศบาลอนุบาลวานรนิวาส

โพสต์10 ส.ค. 2560 08:10โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2560 08:12 ]
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร และนายคณุตม์ แสนอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาลอนุบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร (โรงเรียนในสังกัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด : อบจ.) ในการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ลุล่วงด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ตรวจเยี่ยมการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ร.ร.เทศบาลอนุบาลวานรนิวาส

ลิงค์สำหรับการแชร์
Comments