ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2560

โพสต์6 พ.ค. 2561 09:18โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2561 09:28 ]
วันที่ 7-8 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นำคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ  (National Test :NT) ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร 

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2560

ลิงค์สำหรับการแชร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง