ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในเขตจังหวัดสกลนคร

โพสต์5 พ.ค. 2561 19:28โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 5 พ.ค. 2561 19:28 ]
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร พร้อมด้วยรองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายสังวาลย์ ศรีโคตร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในนามประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.สกลนคร) นำศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในเขตจังหวัดสกลนครตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในเขตจังหวัดสกลนคร

ลิงค์สำหรับการแชร์