อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา

โพสต์21 พ.ค. 2561 09:29โดยสุริยา สาแก้ว   [ อัปเดต 21 พ.ค. 2561 09:31 ]
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร มอบหมายให้รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร นายสังวาลย์ ศรีโคตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจัดอบรมให้ครูโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ณ ห้องโกพลรัตน์ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร จังหวัดสกลนคร

อบรมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ร.ร.เอกชน

ลิงค์สำหรับการแชร์